4 maj 2022

30 MW ångpanna på västkusten

30 MW ångpanna som vi utför rörarbeten på åt flertalet beställare!  Arbeten vi utför är följande: -Ångledning DN400 -Naturgas -Tryckluft -Kylvatten -Brandvatten -Internvatten -VVS (personalutrymmen) I leveransen ingår bland annat: -Konstruktion -Projektering -Beräkning -Röntgen och provtryckning

30 juli 2021

Högtryckspump

Högtryckspump – Total åtagande av leverans av högtryckspump – 250 bar & 525 l/min – Komplett leverans med styr/regler – Projektering – Elkonstruktion – Komplett dokumentation

1 juli 2020

Vätgas / Nitrogen

Vätgas / Nitrogen – Nya stamledningar – Nya reducerstationer – Ny rörbrygga – Komplett leverans – Projektering – Konstruktion – Komplett dokumentation och spårbarhet

5 oktober 2018

Process

Processledningar.