Förebyggande underhåll

Rör

Vi sköter om anläggningar och värmeanläggningar med mera i panncentraler och undercentraler.

Stor täckning

Vi täcker hela Norden, och underhållet görs på plats hos företaget. Som slutdokumentation överlämnar vi ett komplett servicedokument. Och tillsammans gör vi upp ett tidsschema, så att underhållet med automatik utförs med jämna mellanrum.

Sparar pengar

En av våra viktigaste uppgifter är att ge kunden nya idéer för att kunna effektivisera anläggningarna gällande energi och miljö, vilket gör det hela mer kostnadseffektivt.

Förebyggande underhåll

Vi ser över anläggningar/värmeanläggningar, pumpar med mera i hela Mellansverige.

Läs mer