Verkstad

Verkstad_Empe

Vår fastighet i Hagfors är på hela 2 100 m2 och innehåller både en stor verkstad med bra lyftmöjligheter (kranar och traverser) och lager. I verkstaden kan vi prefabricera mycket stora enheter till rörinstallationer innan leverans till kunden, något som gör Empe Rör både effektivt och unikt.

Flera fördelar med prefabricering

Fördelarna med prefabricering är flera. Det blir en bättre arbetsmiljö, mindre avfall och färre transporter, något som i hög grad gynnar miljön. Prefabricering innebär dessutom kortare byggtid vilket ger minskade byggkostnader.

Flera kontroller innan leverans

Innan enheterna lämnar verkstaden kontrollerar vi bland annat allt arbete och alla svetsfogar samt svetsförband genom röntgen, provtryckning och visuell inspektion. Därefter överlämnar vi en utförlig dokumentation på utfört arbete.

Lager

Vi har ett stort lager för att kunna hantera alla leveranser och där sker även en viss försäljning.

Svetsansvarig

Vår svetsansvarige har utbildning iIWS (International Welding Specialist). Se diplom på sidan media och dokument.

Verkstad

Vi kan prefabricera mycket stora enheter i vår fastighet som är på hela 2 100 m2.

Läs mer