Kvalitet & miljö

Kvalitet och miljö

På servicesidan ingår kvalitetssäkring genom egenkontroller som en naturlig del i vår verksamhet. Empe Rör upprättar årliga handlingsplaner för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Verksamhetssystemet granskas fortlöpande genom interna och externa revisioner.

Vårt företag har ett verksamhetssystem som uppfyller kraven enligt:

  • SS-ISO 9001:2015 (Kvalitet)
  • SS-ISO 14001:2015 (Miljö)
  • AFS 2001:1 (Arbetsmiljö)

I samband med projekt upprättar vi kvalitets- och miljöplaner samt i förekommande fall arbetsmiljöplaner. Tillsammans med våra uppdragsgivare väljer vi ut olika objekt som ska kvalitets- och miljösäkras.

Kvalitets- och miljösäkring sker genom egenkontroller och dokumenteras enligt fastställda rutiner. Dokumentationen redovisas fortlöpande till våra uppdragsgivare.

Hög kvalitet och säkra leveranser ger trygghet till våra kunder

Vi har mångårig erfarenhet av komplexa installationer och underhåll av industri- och processrör, energi, VS och andra rörtekniska tjänster till bland annat pappers-, cellulosa-, livsmedels-, miljö- och energisektorn.

Vi har även tillgång till specialistenheter inom bland annat projektering, prefabricering och svetsning vilket skapar en trygghet för våra kunder. Vi använder oss i största utsträckning av egen personal som ständigt utvecklas genom interna och externa utbildningar.

Egen maskin- och verktygsenhet

För att säkerställa våra åtaganden har vi även tillgång till den senaste utrustningen genom företagets fortlöpande investeringar av egna maskin- och verktygsenheter.

Våra svetsare har kompetens att utföra svetsning med de flesta metoder. Vi följer WPS (Svetsinstruktioner) repeterbarhet av förväntad kvalitet.

Läs mer