Tjänster

Industrirörs­installationer

Vi levererar processrör i alla förekommande material till industrin.

Läs mer

Förebyggande underhåll

Vi sköter om anläggningar och värmeanläggningar med mera i hela Mellansverige.

Läs mer

Verkstad

Vi kan prefabicera mycket stora enheter i vår fastighet som är på hela 2 100 m2.

Läs mer

VS-service

Vi utför VS-service och rotrenoveringar med våra välutrustade servicebilar.

Läs mer

Offerter

Vi önskar gärna vara med i ett tidigt skede i ert planerings­arbete vilket bidrar till nya idéer och kostnadseffektiva lösningar.

Läs mer

Något du undrar över?

Ta gärna kontakt med oss och prata med en av våra specialister. Vi kommer på en lösning, det är lugnt.

Kontakta oss