Om Empe Rör

Om företaget

Empe Rör är ett kvalitets- och miljöcertifierat företag med IWS-kompetens som finns både i Karlstad och Hagfors. Vi har c:a 40 välutbildade och erfarna medarbetare och vi har över 30 års erfarenhet av allt som har med rör att göra, som till exempel industrirör, processrör, hydraulikrör, rörmontage, processrörsinstallationer, VS-service, underhåll, entreprenader samt svets och montage.

Vi vill ha långsiktiga relationer med våra kunder. Det ger

  • Större säkerhet både för oss och kunden eftersom vi känner till alla kundens rutiner.
  • Högre kvalitet då vi vet kundens behov och krav.
  • Ökad produktion eftersom vi har kunskap av kundens produkter.

Totalt ger detta kunden en ökad produktion och bättre kostnadseffektivitet. Vi har dessutom många erfarna och rutinerade underleverantörer.

Administration

Vi ligger i framkant när det gäller administration och nya administrativa inköp, och vi ser hela tiden framåt mot nya lösningar. Som exempel använder vi EDI-fakturor och digitala tidssedlar som säkerställer kraven gentemot både kunder och leverantörer. Vi använder även IDO6.

Ovanstående är också bra ur miljösynpunkt, samt att det ökar effektiviteten och är dessutom klart säkrare eftersom vi i stort sett eliminerar den mänskliga faktorn.

Organisationsplan

VD
Martin Carmesten

Platschef
Anders Agmell

Ekonomi
Maria Fredriksson
Anki Ljungwall

Projekt
Olle Ohlsson
Anders Agmell
Sebastian Nilsson

Konstruktion
Anders Agmell

Kalkyl
Anders Agmell
Martin Carmesten
Sebastian Nilsson

Kvalitet/Miljö
Martin Carmesten

VVS
Olle Olsson

Empe Rörs historia

Empe Rör började som Nipe Rör och startades 1986 i Hagfors av kompanjonerna Nilsson och Pettersson (Morgan Pettersson). De delade på sig 1992, då Morgan Pettersson startade Empe Rör. Samma år öppnade Empe Rör även ett kontor i Karlstad.

1998 såldes företaget till Bravida, men köptes tillbaka av Morgan Pettersson 2004 som då även förvärvade Hagbys Rör i Säffle och Rörtjänst i Kil. Dessa företag plus avdelningen i Avesta såldes av efter hand, och 2015 koncentrerades verksamheten till Hagfors och Karlstad.

Empe Rör satsar mycket på internutbildning och företagsutveckling, och ligger även i framkant när det gäller företagsadministration.

Idag har Empe Rör ett 40-tal väl utbildade och erfarna medarbetare och verksamhetsområdet är hela Norden.

Läs mer